Home

Upcoming events? Bekijk de volgende evenementen in onze agenda.

Welkom op de website van het Leo District 112A, één van de vier districten binnen het Multiple District 112 ofwel de Leo’s in België. De informatie op deze website is bedoeld als wegwijzer voor zowel nieuwe Leo’s als voor huidige Leo’s en richt zich hoofdzakelijk op het district 112A wat gelijk staat met de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

De Leo clubs zijn ontstaan in het kader van het programma voor de jeugd van Lions International. De allereerste Leo club werd in het jaar 1957 in de VS opgericht met als doel de jeugd zijn individuele en sociale mogelijkheden te laten ontplooien en zijn zin voor leiderschap te laten ontwikkelen.

Op dit moment zijn er wereldwijd (in meer dan 130 landen) meer dan 5.500 Leo clubs met in totaal meer dan 145.000 enthousiaste leden.

In België werd de eerste Leo club in 1973 opgericht: Leo club Bruxelles-Nation. Op dit ogenblik telt België een 30-tal Leo clubs, opgedeeld in 4 districten. Elk district heeft een eigen bestuur dat de afzonderlijke Leo clubs ondersteunt en de onderlinge contacten bevordert. Een nationaal bestuur overkoepelt de districten en heeft een (hoofdzakelijk) sturende werking.

De naam “LEO” club werd niet zonder betekenis gekozen. Het letterwoord “LEO” staat voor:

  • LEADERSHIP
  • EXPERIENCE
  • OPPORTUNIT

Nationale website: www.leoclubs.be