Over de streep met Leo Club Roeselare

Over de streep met Leo Club Roeselare

In januari sponsorden we met Leo Club Roeselare de leerlingen uit het vierde middelbaar van de VABI school te Roeselare voor de workshop ‘Over de streep’ van ‘Challenge Day’ Belgium, onder sommigen beter bekend door het TV-programma op VTM. De bedoeling  van deze dag is bij te dragen aan een positieve, solidaire schoolsfeer. Dit door leerlingen weerbaarder en opener te maken voor en over thema’s als pesten, uitsluiting en racisme, topics die bij leerlingen van deze leeftijd heel erg leven. De leerlingen krijgen vragen over deze onderwerpen en beantwoorden deze publiekelijk door over een streep te stappen. Nadien is er daarover in kleinere groepjes een nabespreking. Het kost 40 euro per leerling om dit project op school te organiseren. Leo Club Roeselare sponsorde met 500 euro. We konden jammer genoeg niet aanwezig zijn op de dag zelf omwille van praktische redenen, maar vernamen nadien dat het een geslaagde dag was. Onderwerpen als eenzaamheid, angsten, onzekerheid, pestgedrag kwamen aan bod en maakten blijkbaar veel emoties los. We hopen dat de dag nog lang bij blijft.