Leo Club Aalst

Website van de club

Facebookpagina van de club

Leo Club Aalst is een vereniging van jongeren voor jongeren die zich al meer dan 30 jaar belangeloos inzet voor het goede doel. Daartoe organiseren we jaarlijks een aantal activiteiten om de nodige middelen in te zamelen om onze sociale projecten te ondersteunen.

Hierbij trachten we ons te onderscheiden van andere clubs door zelf de handen uit de mouwen te steken. In plaats van zomaar geld te storten, proberen we ook zelf een positieve bijdrage te leveren bij de verschillende activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks een Sint-Maarten en Sinterklaasfeest, waarbij wijzelf Sint en Piet spelen, begeleiden we de kinderen op een kermisrondgang tijdens carnaval of plaatsen we zelf de aangekochte speeltuigen.

Omdat het lidmaatschap van onze club volledig gratis is, halen we ons budget volledig uit de organisatie van een brede waaier aan activiteiten. Hierbij verdienen zeker ook ons vele sponsors de nodige aandacht omdat zij ons met hun bijdrage toelaten net dat beetje extra te doen.

Om dit alles voor te bereiden vergaderen we maandelijks in café De Club (Vredeplein – Aalst) waarbij we het nuttige aan het aangename koppelen. Op deze manier probeert Leo Club Aalst al jaren binnen haar mogelijkheden, hen te helpen die het -jammer genoeg- net iets minder hebben dan velen onder ons.