Leo Club Ghent

Leo club Ghent bestaat dit jaar uit 16 actieve leden. Wij staan bekend als een tweetalige club, onze sociale activiteiten verlopen in het Nederlands en onze vergaderingen in het Frans. Internationale exchange students in Gent heten wij ook welkom.

Sociale doelen: Wij ondersteunen en financieren het Sint-Jan-Baptist tehuis te Gent. Het gaat hoofdzakelijk om kinderen die in hun thuismilieu in gevaar verkeren, kinderen/jongeren uit instabiele gezinnen, die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. De belangrijkste doelstelling hierbij is : opvangen, begeleiden, pedagogisch ondersteunen of werken met de jongeren naar zelfstandigheid. Wij steunen ook een andere doelgroep, namelijk Zonnehoeve. Zonnehoeve is een organisatie die zich bezighoudt met personen met beperkingen.

Activiteiten tijdens het jaar:
1x per maand vergadering gecombineerd met een funactiviteit
1x per maand activiteit met onze doelgroep
1 à 3x per maand funactiviteit
1x per jaar organiseren wij een evenement.
Deelnemen aan alle feestjes en activiteiten van andere clubs.

Peterclub: Lions Club Gent-Gand.

www.leoclubghent.be