Nieuwe leden

De weg naar het lidmaatschap ken verschillende fasen:

  • Geïnteresseerde: dit is iemand die interesse toont in de club. De geïnteresseerde krijgt geen verslagen, betaalt geen lidgeld maar mag deelnemen aan bepaalde algemene vergaderingen en bepaalde activiteiten.
  • Kandidaat-lid: wanneer een geïnteresseerde inzet en motivatie toont bij activiteiten en zich goed kan inburgeren in de club, kan het bestuur hem voordragen als kandidaat-lid. Een kandidaat-lid mag alle algemene vergaderingen bijwonen, ontvangt verslagen en mag zich kandidaat stellen bij bestuursvergaderingen. Hij mag echter niet stemmen.
  • Lid: wanneer een kandidaat-lid zich blijft inzetten, kan het bestuur hem voordragen als lid. Vanaf dan geniet het van alle privileges die binnen de club aanwezig zijn. Elk nieuw Leo-lid ontvangt een Leo-pin van de voorzitter.

Om de weg naar volwaardig lidmaatschap goed te laten verlopen, heeft elk nieuw lid best een peter of meter nodig. Dit is meestal de persoon die het nieuwe lid aanbrengt.

Een Leo-lid moet tussen de 18 en 33 jaar oud zijn. Hou je daar dan ook aan bij ledenwervingen.

HOE TREK JE NIEUWE LEDEN AAN?
  • Zorg voor een goede groepssfeer binnen de club.
  • Zorg dat je nieuwe leden aantrekt door leuke activiteiten te organiseren.
  • Overtuig uw peterclub om reclame te maken voor uw Leo Club.
  • Wees actief op sociale media.
  • Toon uw aanwezigheid op evenementen.
  • Probeer nieuwe leden zoveel mogelijk te motiveren om zo snel mogelijk in het bestuur te komen. Ze voelen zich dan betrokken en zijn extra gemotiveerd.
  • Probeer verschillende geïnteresseerden of kandidaat-leden op hetzelfde moment te hebben. Ze voelen zich dan niet alleen of buitengesloten en vormen dan een groepje op zichzelf.