Verkiezingen

Bestuursverkiezingen

De bestuursverkiezing gaat door op het einde van het Leo werkjaar. Iedereen kan zich kandidaat stellen maar enkel leden kunnen stemmen. Ze kunnen dit op drie manieren:

  • Rechtstreeks op de algemene vergadering waarop de bestuursverkiezing plaats vindt,
  • Via telefoon: de voorzitter belt de leden tijdens het stemtellen op en noteert hun stem,
  • Via volmacht: men geeft de volmacht aan een ander lid en noteert voor wie gestemd dient te worden. Elk lid kan maar één volmacht hebben.
  • Kandidaat leden mogen niet stemmen tijdens de verkiezingen

De bestuursverkiezing verloopt als volgt: de kandidaten stellen zich voor en vertellen wat ze van plan zijn te doen, de stemronde begint en tenslotte gebeurt de stemtelling.

De stemtelling gebeurt door de voorzitter samen met ofwel een kandidaat-lid of geïnteresseerde die geen kandidaat is of met een lid dat de club zal verlaten of met de past-voorzitter.

De stemming is geheim. De voorzitter maakt het resultaat bekend maar vertelt enkel wie verkozen is. Er wordt nooit verteld hoeveel stemmen iedereen gehaald heeft. Op die manier vermijd je ontevredenheid.

Bestuur moet beslist worden voor 15 juni zodanig dat de database en de directory (boek met alle adressen en functies) tijdig kan vervolledigd worden. Gelieve de database aan te passen via deze link.

Districtsverkiezingen

  • De verkiezingen vinden plaats in april/mei op de districtsvergadering.
  • De aanwezige clubs mogen stemmen op het districtsbestuur.

Nationale verkiezingen

  • Alle aanwezige clubs mogen stemmen.